Kongres Kultury 2016

KONGRES KULTURY odbywa się własnie 7-9. października 2016, w PKiN, Warszawa.

Bądźmy tam razem. “Zbierzmy się”
http://www.kongreskultury2016.pl/

6952

“Goście” – Projekt towarzyszący Krzysztofa Wodiczki i Fundacji Profile  w podziemiach Metra Świętokrzyska (Kurator: Bożena Czubak).

http://www.fundacjaprofile.pl/index.php?id=377

Na poczatek:

http://www.kongreskultury2016.pl/plan-kongresu/

16:00 -18:00 Konsorcjum Praktyk Postartystycznych

6930

18:30 – 20:30 Kulturalny start-up – jak tworzyć przyjazne środowisko do rozwoju innowacji w kulturze?

Zarząd Fundacji NA DOBRE

20. czerwca 2016 roku na posiedzeniu Rada Fundacji NA DOBRE wybrała Zarząd kolejnej kadencji. Niebawem ujawnimy w KRS nowych członków Zarządu i przedstawimy auaktualnioną strategię działania. Tymczasem przygotowujemy się do pleneru Dobrych Warsztatów 2016 pod hasłem SITOWIE, w pierwszej połowie lipca na Żmijowiskach. Zapraszamy!

dobrewarsztaty.pl

 

Posiedzenie Rady Fundacji NA DOBRE

Zarząd Fundacji NA DOBRE  zaprasza członków Rady Fundacji na posiedzenie, które odbędzie się w piątek 6 czerwca 2014, o g.17:00 w kawiarni Fotka przy Placu Grzybowskim w Warszawie.

Planowany porządek dzienny:
1. Zostanie przedstawione podsumowanie sprawozdań merytorycznego i finansowego za rok 2013.
2. Mają być omawiane kwestie personalne organów fundacji.
3. Zostanie przedstawiona aktualna sytuacja finansowa i kwestia realizacji projektów społeczno – artystycznych w roku bieżącym.
W porządku dziennym znajduje się również bardzo istotne głosowanie nad przyjęciem uchwały odnośnie akceptacji/odrzucenia sprawozdania Zarządu Fundacji za rok 2013.
Przez najbliższy tydzień przyjmujemy jeszcze wnioski dotyczące propozycji innych punktów porządku obrad. Po ewentualnym uzupełnieniu podamy go jeszcze raz do publicznej wiadomości.

w imieniu Zarządu Fundacji

Prezes FND
Rafał Szambelan

Zmiany, Zmiany, Zmiany

Po poniedziałkowym posiedzeniu Rady Fundacji, nastał czas na zmiany. Kadencję Przewodniczącego Rady zakończył Andrzej Krystyniak, a jego miejsce zajął Piotr Szambelan.
Zmiany nastąpiły również w Zarządzie. Prezesem pozostał Rafał Szambelan, ale nowymi wiceprezesami zostali współpracujący już z Fundacją: Marta Straszyńska i Michał Golański.

 

Co to jest kontrola zarządcza?

Fundacja NA DOBRE realizuje program DOBRE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnymi oraz zarządzanymi przez nie instytucjami. Poniżej prezentujemy więcej informacji o kontroli zarządczej i innych pojęciach wprowadzonych przez nowelizację ustawy o finansach publicznych

 
Znowelizowana ustawa o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr  57, poz 1240 z poźn. zm.) wprowadza do systemu finansów publicznych pojęcie kontroli zarządczej. Zastępuje ona dotychczas funkcjonującą w jednostkach sektora finansów publicznych kontrolę finansową.
Ustawa określa zasady kontroli zarządczej oraz koordynacji kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych (art. 1 pkt 12). Tematyce tej poświęcono rozdział 6 ustawy (art. 68-71). Przepisy dotyczące kontroli zarządczej weszły w życie 1 stycznia 2010r.

Ustawodawca określił kontrolę zarządczą, jako ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,- skuteczność i efektywność działania,- wiarygodność sprawozdań,- ochronę zasobów,- przestrzegania i promowanie zasad etycznego postępowania,- zarządzania ryzykiem.

Przez ryzyko należy rozumieć możliwość zaistnienia zdarzeń stwarzających zagrożenia sprawnego wykonywania zadań i realizowania zakładanych celów, poniesienia strat bądź nadmiernych kosztów lub utracenia szans rozwojowych i innych możliwych korzyści.

Celem zarządzania ryzykiem jest podejmowanie i koordynacja działań zmierzających do ograniczenia zagrożeń na drodze realizowanych celów.

 

Kontakt w sprawach związanych z Zarządzaniem Ryzykiem
koordynator programu p. Tomasz Ziembiński

W sobotę.

remiza

W najbliższą sobotę (18.12) zapraszamy do Remizy w Dobrem. O 16 będziemy wspominać, pokazywać zdjęcia  i opowiadać o sierpniowym wyjeździe. Mamy nadzieję, że będzie to początek ciekawej dyskusji o planach na kolejny rok, w której uczestniczyć będą wszyscy zainteresowani wspólnym działaniem.

 

Tekst: M. Bargielski
Foto: T. Ziembiński

IMPREZA KOOPERATYWNA 2

IK2

Czy pamiętacie ubiegłoroczną wizytę u Bajorza? Niedzielny obiad ukoronowany mroźną zupą? Temat muzyczny numer 1? Już w najbliższy weekend podtrzymujemy tradycję DOBREJ zabawy ze światozmieniawczą kooperatywą. Dla przypomnienia: źródło. Tym razem chcemy NA DOBRE wskoczyć w ZIMĘ. Wyskoczmy więc razem do Dąbrówki.

Czy zimą można tylko wspominać?

Na przełomie listopada i grudnia spotykaliśmy się na podsumowującym mijający rok posiedzeniu Rady Fundacji. Tym razem odstąpiliśmy od tej tradycji. Spotkanie sprawozdawcze przesuwamy na koniec stycznia. Chcemy dać nam wszystkim czas na spokojne przemyślenia dotyczące tego, co wydarzyło się (i jeszcze wydarzy) w 2010 r. Będzie to też chwila na układanie planów na przyszłość: tę bliską i nieco odleglejszą.

Jednym z wydarzeń mijającego roku, było zaangażowanie Fundacji we współpracę z Centrum Nauki KOPERNIK. Nasze stoisko, łączące sztukę z nauką znalazło się na XIV Pikniku Naukowym. Potwierdzają to nie tylko nasze wspomnienia, ale też dyplom, który otrzymaliśmy w ostatnich dniach. Kolejny Piknik już za sześć miesięcy. Warto o tym pamiętać, puszczając wodze fantazji i przeglądając pomysły rodzące się zimowymi wieczorami. Może któryś z nich stanie się częścią programu kolejnych przedsięwzięć Fundacji, takich jak stoisko na Pikniku Naukowym?
Tekst: M. Bargielski