Posiedzenie Rady Fundacji NA DOBRE 06.2017

Niniejszym informujemy aktyw, że planowane jest Posiedzenie Rady Fundacji NA DOBRE 27. czerwca 2017 r.

W porządku obrad:

  1. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania za rok 2016.
  2. Dyskusja nad planem działań w roku bieżącym.

Serdecznie zapraszamy do”Turkawki” na godz 17:00.

Zarząd FND

Komentarze:

comments