Projekt, i co dalej? Warsztaty FWW, 23 – 26 listopada 2017 r.

Jeśli po zakończeniu projektu wasza organizacja staje przed pytaniami: „I co teraz? Co dalej?” to warto skorzystać z warsztatów, na które zaprosiła nas Fundacja Wspomagania Wsi. Zespół Fundacji NA DOBRE wziął udział w aktualnej edycji tego warsztatu odbywającego się w Łowiczu w dniach 23-26.11.2017.

W trakcie warsztatu próbowalismy ustalić jak można odpowiedzieć na pytanie “co dalej?” w nieco inny sposob niż dotychczas. Jednak tym razem pomijane były kwestie dotyczące tego jak zdobyć następną dotację, oraz jaką organizacja powinna prowadzić działalność odpłatną czy gospodarczą? Te tematy omawia się na innych warsztatach FWW. W trakcie warsztatu wspólnie zastanawialiśmy się jak przygotować organizacje reprezentowane przez uczestników do finansowania działań ngo bez dotacji zewnętrznych oraz jak ewentualnie pozyskiwać środki według nowych zasad, obowiązujących w latach 2018-2020. Mówiło się o nowatorskich sposobach zarządzania projektem i organizacją, prowadzących do budowy sieci powiązań między organizacją a beneficjentami jej projektów, partnerami instytucjonalnymi, społecznymi czy lokalnym biznesem. Takie sieci powiązań mogą zapewnić organizacji środki do dalszej realizacji jej celów statutowych.

W trakcie warsztatu przedstawiono informacje niezbędne do prawidłowego zarządzania projektem i jego rezultatami:

Zasady jakościowego zarządzania projektem – model TQM;
Podstawowe narzędzia jakościowej komunikacji w projekcie;
Wykorzystanie ramy logicznej w zarządzaniu projektem;
Narzędzia pomiaru rezultatów projektu: monitoring i ewaluacja;
Główne zasady sporządzania raportów z realizacji projektu;
Jak zbudować sieć powiązań lokalnych podmiotów wokół projektu?
Istotę i rolę sieci powiązań w wykorzystaniu rezultatów projektu;
jak również sposoby współpracy i promocji w ramach sieci powiązań;

Dziękujemy wszystkim uczestnikomi i prowadzącym za wspaniałą atmosferę na warsztatach a organizatorom za zaproszenie.

 

Komentarze:

comments