Projekty

“Dobre Sobie” Warsztaty artystyczne (www.dobrewarsztaty.pl)

Warsztaty grafiki (LINORYT, SITODRUK)

Warsztaty druku 3D w ramach Uniwersutetu Dziecięcego UMCS w Puławskim parku Naukowo – Technologicznym

Warsztaty Powikłanej Architektury

Cykl koncertów muzyki kameralnej w Muzeum Pałac w Nieborowie

Piknik Naukowy Centrum Nauki Kopernik i Polskiego Radia

Piknik Nauki Małego Człowieka na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej

Przygotujmy się RAZEM! Społeczne Konsultacje Zarządzania Ryzykiem Powodziowym wraz z Fundacja Wspomagania Wsi, liderem projektu

SZANSA NA DOBRE

Współpraca z grupą Warsaw Mummy Project