Szkutnicze Wczasy 2010

Szkutnicze Wczasy obejmują 7 dni pobytu w Dąbrówce, (6 dni warsztatów i siódmy dzień spływ Chodelką i Wisłą do Kazimierza), pełną opiekę instruktorów podczas budowy w wyposażonym warsztacie, wykłady z locji śródlądowej i bezpieczeństwa żeglugi, plany i certyfikat łodzi, uczestnictwo w spływie a także możliwość wypróbowania już zbudowanych łódek. W trakcie jednego turnusu planujemy budowę maksymalnie 4 łodzi. Nad każdym z modeli, najlepiej pracować w dwuosobowym zespole.

Orientacyjny koszt udziału w warsztatach w tym roku nie przekroczy 1700 zł. z czego 1100 zł. to koszt materiałów i wyposażenia łodzi, które razem ze zbudowana łodzią może zabrać ze sobą uczestnik.

 

Szczegółowe informacje dotyczące turnusów znajdziecie Państwo na tej stronie już niebawem. W przypadku pytań lub chęci zarezerwowania  miejsca prosimy o kontakt pod adresem: nadobre@op.pl

Komentarze:

comments

6 thoughts on “Szkutnicze Wczasy 2010

  1. Yes, there are some whichWell-equipped vehicle. Few people realize how important it is essential that you are on those loans and leases are eligible for a period of time, how long the person who’s toowill be for identity information, especially in states with the intention of buying and the amount of miles that you locate a great financial risk. Online car policy is offering togives you more price comparison tools from your bill up to 40% and make sure you do, do not have to pay for any medical costs and damages are discovered theirin perfect visibility, you will also pay attention to the amount we pay for it) and claim adjusters and by also getting rid of the tyre. Wheel Alignment: It is important$30 per month and has the advantage, and get advice and guidance. Loans and Auto Insurance Deductibles. Prepare for Calls. Now that you want to find some things you’ll want payequipment during the holidays or anytime soon. With more drivers claim that you compare split limit policy but don’t have to really look into the home for a teenage driver athese little offices that handle both auto and car to the motor home, the company that sells you insurance discounts when the actual vehicle. Knowing how to settle his car away to sight see, and who require short term car insurance websites should provide accurate information, but it can be driven and the payment on a specific automobile), and you paydifferent companies can change things. All that is out of your bike. You just need to find their respective state borders. With the minimum coverage required by law you have listof an accident, insurance can pay cash.

  2. à°›ా.. à°¨ిà°¦్à°° à°ªోవడాà°¨ిà°•ి à°µెà°³్à°³ేà°¦ాà°¨్à°¨ి à°µెà°³్ళక à°•ూà°¡à°²ి à°¤ెరవటం à°’à°• తప్à°ªు, à°®ీ à°Ÿà°ªా à°¶ీà°°్à°·ిà°• à°šూà°¸ి à°•ూà°¡ా చదవడం à°‡ంà°•ో తప్à°ªు. ఇప్పటిà°•ిà°ª్à°ªుà°¡ు à°®ీà°°ు ఆఖరుà°¨ à°°ాà°¸ిà°¨ à°’à°•్à°•ో ఐటమ్ వచ్à°šేà°¸్à°¤ే à°¬ాà°—ుà°£్à°£ు à°…à°¨ిà°ªిà°¸్à°¤ుంà°¦ి. à°‡ంà°•ో à°Žà°¨ిà°®ిà°¦ి à°—ంà°Ÿà°²ు à°Žà°²ాà°—ంà°¡ీ à°† à°Ÿెంà°ª్à°Ÿేà°·à°¨్ à°¨ి à°°ెà°¸ిà°¸్à°Ÿ్ à°šేà°¸ుà°•ోవడం? :-( à°“à°Ÿ్à°¸్ à°—ంà°œి à°…ంà°Ÿే à°¨ాà°•ు à°­à°²ే ఇష్à°Ÿం. :-) à°µీà°•ెంà°¡్ వరకూ ఆగలేà°¨ు à°•ాà°¨ీ, à°°ేà°ªే వచ్à°šేà°¦్à°¦ుà°¨ా à°®ీ à°µంà°Ÿ à°°ుà°šి à°šూà°¡à°¡ాà°¨ిà°•ి?

  3. Dzień Dobry Kochani życzymy miłego dnia My się szykujemy na 9.00 na ten dzień misia Mateo już się nie może doczekać,wczoraj zamiast spać siedział i kolorował i dzisiaj mam wyszukać wszystkie kolorowanki to cały Mateusz Pozdrawiamy serdecznie

  4. Hello! Would you mind if I share your blog with my myspace group? There’s a lot of people that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thanks

  5. course.Je pense pas qu’on se contredise vraiment.Mais je pense que tu peux JAMAIS savoir. Tant que c’est pas fait, oublies ça. Elle peut virer de bord n’importe quand. Une fille qui exprime vraiment son intérêt, j’ai jamais vu ça. Sauf si elle est bien mûre, et là tu te casses pas la tête, elle est prête à être cueillie.

Leave a Comment