dow-104
W dniach 12
i 13 lipca 2014 r, w Łowiczu odbył się pierwszy warsztat z cyklu 5
szkoleń dla Wolontariuszy Konsultacji Powodziowych w ramach projektu
„Przygotujmy się RAZEM!”.
Przedstawiono cel programu ,,Obywatele dla
demokracji” i założenia Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego jako źródło dofinansowania działań w ramach naszego projektu w obszarze
tematycznym – partycypacja publiczna. Zwrócono uwagę na zbieżność celu –
angażowanie obywateli w proces podejmowania decyzji z wykorzystaniem narzędzia
konsultacji społecznych.

Uczestnicy się poznali, przedstawili i wymienili
swoje dotychczasowe doświadczenia. Dokładnie dowiedzieli się na czym będzie
polegała ich rola jako Wolontariuszy Konsultacji Powodziowych i jakimi powinni
się kierować zasadami, które to w pełni zaakceptowali.

Podczas wspólnej pracy warsztatowej poznali
narzędzia komunikacji jakościowej jakie będą mogli wykorzystać na spotkaniach z
mieszkańcami oraz techniki poszukiwania pomysłów i podejmowania decyzji (jak
burza mózgów, technika grupy nominalnej, metaplan, benchmarking). Przećwiczyli sposób
komunikacji nastawiony na porozumienie: nadawanie komunikatów ,,JA”, aktywne
słuchanie i parafrazowanie.

Ustalono wspólnie dalszy plan szkoleń i działań w tym
terminy kolejnych 2 warsztatów. Koordynatorzy projektu, ze strony Fundacji
Wspomagania Wsi oraz partnera – Fundacji NA DOBRE, przedstawili działalność
swoich organizacji oraz podział zadań do wykonania związanych z realizacją
projektu. 

Przekaż Dobre Wiadomości:

Komentarze:

comments

4 thoughts on “

  1. Steps to maҝe money online.

    Օnce I learn аbout mаking money օn moѕt ites іt սsually sеems to bᥱ ѕօme
    type օf link coughing ѕystem tҺɑt is to gοod to become true or a little cheesy.

Leave a Comment